Algemene voorwaarden

3gun.nl – Algemene voorwaarden.

- ALGEMEEN.
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van 3gun.nl en op alle afnemers van onze producten en diensten en overeenkomsten.
- Het verkoop via de website www.3gun.nl valt ook onder deze voorwaarden.

- BESTELLEN.
- U kunt bestellingen doen op onze website of via de mail. Dit kan alleen onder vermelding van u klantnummer, u woonadres, het juiste bestelnummer, en het aantal van het te bestellen artikelen. Volgt u daarbij de aanwijzingen op de website van ons.
- Het minimale bestel bedrag is 15 euro. Als u voor minder besteld brengen wij u daar 5 euro extra voor in rekening.
- 3gun.nl heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen niet in behandeling te nemen.
- De verzendkosten zijn voor de rekening van de koper. Wij rekenen de verzendkosten die op het moment van verzenden actueel zijn.
- De overeenkomst komt tot stand zodra 3gun.nl uw bestelling in behandeling neemt.

- PRIJZEN.
- Voor de juiste prijzen verwijzen u naar onze website of om bij ons te informeren.
- Zolang u uw bestelling nog niet heeft geplaatst of er nog geen overeenkomst tussen ons is 3gun.nl bevoegd om de voorwaarden of de prijzen te wijzigen.
- Alle prijzen van ons zijn allemaal inclusief kosten van verpakking en btw.
- Alle prijzen van ons zijn exclusief verzend/vervoer kosten ,verzekering en wettelijke bijdragen.
- 3gun.nl is ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen bevoegd om het tarief van omzetbelasting en eventuele ander belastingen of heffingen aan u door te bereken.

- LEVERING.
- 3gun.nl bepaald hoe de producten verzonden of vervoerd worden. als u andere vervoer wensen heeft komen de extra kosten voor u rekening. Alle producten worden op het door u opgegeven adres geleverd.
- Als u bij ons besteld worden eenmalig de verzend kosten in rekening gebracht zoals vermeld op de website.(afhankelijk aan de wijze van betaling).
- 3gun.nl levert de bestellingen zo spoedig mogelijk af. Bij eventuele vertraging ontvangt u zo snel mogelijk bericht na acceptatie. U heeft dan het recht om de bestelling binnen 7 dagen te annuleren. Doet u dat niet binnen die termijn van 7 dagen dan accepteert u de bestelling en gaan wij ervan uit dat u de vertraging ook accepteert.
- Hetzelfde geld voor een nabestelling. Aan het naleveren zijn geen extra kosten aan verbonden.
- Als een product niet te leveren is om wat voor reden dan ook, dan zal 3gun.nl met u samen een vervangend proberen te zoeken.
- Ondanks alle mogelijke zorg en voorzichtbaarheid die wij aan uw bestelde producten geven kan het voorkomen dat iets niet of niet kompleet aan u geleverd word, dan kunt u dat binnen 7 dagen na uw bestelling melden aan ons, en dan zullen wij ervoor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk verholpen word.

- BETALING.
- U bent bij bestelling verplicht om u producten te betalen.(vooruit betaling). Zoals vermeld staat op de website.
- Als 3gun.nl u toestemming geeft om op rekening te kopen dan geld hier een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. - Betalingen mogen niet verrekent worden met andere vorderingen ,en u mag de betaling om geen enkele reden uitstellen.
- Vooruitbetaling dient per bank of giro te gebeuren.
- Als u niet of niet op tijd betaald ,dan bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten met een minimum van 150 euro verschuldigd .En 3gun.nl kan dan zijn verplichtingen opschorten en de overeenkomst ontbinden.

- EIGENDOMSVOORBEHOUD.
- Alle geleverde producten blijven het eigendom van 3gun.nl tot alle verplichtingen en betalingen zijn gedaan.
- 3gun.nl is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de producten die ons eigendom zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

- RETOURRECHT.
- U heeft het recht om producten die geleverd zijn door 3gun.nl binnen 7 dagen na het ontvangst te retourneren in de originele verpakking met een kopie van de rekening onder vermelding van de reden van het retourneren.
- Wanneer u de producten ongebruikt en tijdig en correct zijn verstuurd dan betaald 3gun.nl u het bedrag min de verzend kosten aan u terug binnen 30 dagen van ontvangst van de retourneerde producten.
- Wanner de producten van 3gun.nl niet binnen het termijn zijn terug gezonden zie “boven”dan gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd
- Van retourrecht zijn uitgesloten: batterijen en accu’s ,boeken waarbij de verpakking is geopend , artikelen met software waarbij de verpakking is geopend , lampen , opgebouwde bouwcomponenten en delen die reeds opgebouwd waren , bijzondere bestellingen zoals reserve onderedelen enz.

- GARANTIE.
- 3gun.nl garandeert de kwaliteit van de door ons geleverde producten twaalf maanden na aflevering.

- U kunt alleen op garantie aanspraak maken indien u binnen 14 dagen na ontdekking dit schriftelijk bij 3gun.nl te hebben gemeld met een omschrijving van het gebrek en een kopie van de factuur.
- Deze garantie houdt in als aan de hierboven genoemde voorwaarden zijn voldaan, dat 3gun.nl het artikel vervangt of repareert (dit ter keuze van 3gun.nl). Deze garantie omvat geen bijkomende kosten.
- Deze garantie is niet van toepassing indien: het product bij retourneren onvoldoende is beschermd tegen transport schade , als u zelf wijzigingen aan het product heeft aangebracht als er spraken is van gebreken door het foutief of onoordeelkundig gebruik zoals het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzigingen , of een gebrek dat ontstaan is door opzet of grove onachtzaamheid , of als er sprake is van buiten komend onheil zoals blikseminslag stroomuitval of natuurrampen of als 3gun.nl niet of niet tijdig in de gelegenheid is gesteld van onderzoek van de klachten het eventueel herstellen van het gebrek. - AANSPRAKELIJKHEID.
- De aansprakelijkheid van 3gun.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de hierboven genoemde garantie.
- 3gun.nl is niet aansprakelijk voor door ons verstekte(technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website , door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
- 3gun.nl is overige alleen aansprakelijk voor het bedrag van de verzonden factuur.

- GESCHILLEN.
- Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
- Alle geschillen worden voor zo ver dat mogelijk is onderling opgelost,als dit niet mogelijk is dan heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar 3gun.nl is gevestigd bevoegd.